Saturday, May 14, 2011

ಕುರ್ರ ಮಾಮ


  ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ  ಹಾಲಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನುಡಿಯುವರಂತೆ........ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಂತೆ  ಆಂಧ್ರ  ಪ್ರದೇಶದ  ಇವರನ್ನು " ಕುರ್ರ  ಮಾಮ  ಅಥವಾ ಕೊಂಡ ದೇವಡು "  ಅಂತ  ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು   ಶಾಸ್ತ್ರ  ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ  ಈ  ರೀತಿ  ಪದಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
                         ಕೊಂಡ ದೇವುಡ 
                         ಜಾಗ್ನುನಾಥುಡ
                         ಮಸ್ತಚಂದ್ರ 
                         ಕುರ್ರ ಮಾಮಡ
ಒನ್ನದಿ  ಒಂನತ್ಲ ..............ಲೇನದಿ  ಲೇನತ್ಲ  ಚಬುತಾನು................ ಎಂದು  ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ  ಬಹಳ ಚಾಲಾಕಿ  ತನದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ  ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಹಾಗಿ  ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು  ಹಳೇ ಬಟ್ಟೆಗೂ  ಅಥವಾ  ೧೦ ರೂಪಾಯಿಗು  ತೃಪ್ತಿ  ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇವರು  ಇತ್ತೀಚಿಗೆ  ಕಾಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಸು  ದಿನ ಕಳೆದರೆ
ಜಾನಪದ  ಕೊಂಡಿ  ಕಳಿಚಿದಂತೆ ಸರಿ.

No comments:

Post a Comment